Werkgeluk

We vinden het belangrijk dat organisaties streven naar gelukkige en vitale medewerkers.

Dat werkgeluk en vitaliteit  wérkt, zien wij dagelijks om ons heen bij de bedrijven waarmee wij werken en horen wij van de medewerkers en leidinggevenden die wij spreken.

Gelukkige en vitale medewerkers presteren beter, zijn creatiever en productiever. Ook zijn bedrijven met gelukkige en vitale medewerkers innovatiever en succesvoller.   

Maar hoe krijg je dat voor elkaar binnen je bedrijf, werkgeluk en vitaliteit onder je medewerkers?

Wij helpen in gesprekken medewerkers bewustzijn te krijgen op hun denken, voelen en handelen. Door dit bewustzijn kan een medewerker mooie stappen zetten richting werkgeluk en vitaliteit. Medewerkers lopen soms vast in eigen goede intenties. Op het werk, met zichzelf en hun omgeving. Dit kan uiten in bijvoorbeeld stress, conflicten, angst of onzekerheid. 

Wij bieden een uniek en krachtig instrument bij persoonlijke ontwikkeltrajecten, zodat medewerkers weer spoedig stappen kunnen zetten richting werkgeluk en vitaliteit. Onze individuele coaching trajecten zijn, net als al onze trajecten, maatwerk en afgestemd op de concrete hulpvraag.

Hoe doen wij dit? Met praktische en effectieve instrumenten die het zelfbewustzijn vergroot. Elke medewerker kan dit leren en voelt zich weer zelfverzekerder, energieker, meer ontspannen en in verbinding met zichzelf, de ander en de werkomgeving. Kortom Werkgeluk!

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anina Mulder - re-integratie - werkgeluk

Anina Mulder
Eigenaar

Telefoonnummer:
+31 (0)631589366

E-mailadres:
info@essentiereintegratie.nl