Hoe ziet ons re-integratie traject 2e spoor er uit?

Eerst bewustwording van gedragspatronen en daarna focus op duurzaam passend werk

 

Trajecten

Als werkgever dient u het 2e spoor in te zetten wanneer blijkt dat er geen (passende) mogelijkheden zijn bij u als werkgever. Er moet dan een passende functie bij een nieuwe werkgever gezocht worden.

 

In onze trajecten staan individuele begeleiding, daadkracht en duidelijkheid voorop. Wij  ondersteunen uw medewerkers bij het (opnieuw) koers bepalen en bij het realiseren van het vinden van een nieuwe passende baan. Het verlies van het eigen werk door beperkingen geeft vaak een gevoel van onzekerheid of roept andere emoties op zoals angst of boosheid.

 

Daarom neemt zelfonderzoek naar drijfveren, mogelijkheden en kwaliteiten een grote plaats in het traject in. Dit geeft zicht op gedragspatronen en de eigen positieve en activerende invloed hierop. Medewerkers kunnen door deze bewustwording betere keuzes maken. Dit ondersteunt zelfsturing en commitment in het re-integratieproces. Hierbij gebruiken wij de volgende methodes:

 

 • Essentiecoaching
 • PRI-coaching
 • NLP
 • Het Vat van Zelfwaardering

 

Resultaat voor uw medewerker

 • Een opener en krachtiger persoonlijkheid die functioneert vanuit authenticiteit;
 • Duidelijk zicht op wat uw medewerker kan en wil binnen diens mogelijkheden;
 • Energie, zelfvertrouwen en enthousiasme voor nieuw werk in de toekomst;
 • Een betere uitstraling op de arbeidsmarkt;
 • Overzicht en mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt;
 • Concrete stappen om haalbare doelen te realiseren.

 

Uiteraard is er altijd een mogelijkheid tot een driegesprek.

 

Re-integratie 1e en 2e spoor

Bij het starten van het re-integratie 2e spoor is het belangrijk na te gaan of het 1ste spoor goed afgesloten is. Wanneer het UWV vindt dat u als werkgever te weinig re-integratie-inspanningen in het 1e spoor heeft geleverd, moet u als werkgever het loon nog maximaal 1 jaar doorbetalen. De werknemer krijgt dan geen WIA-uitkering, maar ontvangt loon van de werkgever. Wilt u dit voorkomen dan kijkt tijdens de looptijd van dit  re-integratietraject de register casemanager of arbeidsdeskundige van Essentie re-integratie mee (indien gewenst) of het verzuimdossier nog poortwachterproof is, wat nodig is om een loonsanctie te voorkomen.

 

 

Uw eigen of onze arbeidsdeskundige

Het oordeel dat er geen passend werk bij de werkgever is en een 2e spoortraject ingezet dient te worden, is een taak voor een arbeidsdeskundige. Indien gewenst heeft Essentie re-integratie een eigen arbeidsdeskundige voor u ter beschikking.

 

De fases van het re-integratietraject

Het re-integratietraject is opgebouwd uit 3 fases met een looptijd van 6 maanden. Nazorg op aanvraag is mogelijk:

 • Intake, dossierstudie en gemotiveerd advies
 • (Zelf) onderzoek gedurende 3 maanden
 • Arbeidsbemiddeling gedurende 3 maanden met afsluiting en eindrapportage
 • Nazorg op aanvraag

Intake, dossierstudie en gemotiveerd advies.

U ontvangt na de intake een rapport met heldere probleemstelling inzake belastbaarheid, motivatie, toekomstvisie kandidaat  inschatting haalbaarheid traject en tijdspad.

(Zelf)Onderzoek

U ontvangt na 3 maanden een onderzoeksrapport over de voortgang en invulling van het vervolgtraject.

Naast het persoonlijk proces, het zelfonderzoek en de coaching is deze fase gericht op de capaciteiten, vaardigheden, het vaststellen van passende en haalbare arbeidsmogelijkheden, beroepswensen, beroepsmogelijkheden in relatie tot de belastbaarheid, scholing en de arbeidsmarkt.

Activiteiten o.a.:

 • Individuele oriëntatiegesprekken;
 • Zelfonderzoek volgens de werkwijze van Essentie coaching, PRI-coaching, NLP en Het Vat van Zelfwaardering;
 • Opdrachten zoals sterkte-zwakte-analyse, beroepenoriëntatie,
 • mogelijk aanvullend psychologisch onderzoek, beroepskeuzeonderzoek en/of assessment;
 • het realiseren van een professioneel cv;
 • korte oriënterende stages en/of een werkervaringsplek;
 • oriëntatie op de lokale scholingsmarkt;
 • oriëntatie op de lokale arbeidsmarkt.

Arbeidsbemiddeling

Dit is een praktische en uitvoerende fase. De werknemer wordt zoveel mogelijk gemotiveerd en geactiveerd om stappen te ondernemen voor het verkrijgen van een passende stage, werkervaringsplek, proefplaatsing en uiteindelijk passende baan. De eindrapportage bevat een overzicht van alle ondernomen activiteiten, de gemaakte ontwikkelstappen en een maatwerk advies richting de werkgever.

 

Mogelijke activiteiten:

 • Training: sollicitatietraining, sociale vaardigheidstraining;
 • Begeleiding bij sollicitatie-activiteiten;
 • Indien noodzakelijk advies scholingstraject en begeleiding van scholing;
 • Regelen werkervaringsplaats/proefplaatsing en begeleiding hierbij bieden;
 • Actieve bemiddeling naar werk.
 • Afsluiting en eindrapportage met maatwerkadvies.

 

Nazorg

De nazorg is actief gericht op preventie van uitval en daarmee het behouden van het nieuwe werk. De duur van het traject wordt in onderling overleg vastgesteld.

Activiteiten:

 • Nazorg gesprek(ken) met de nieuwe werkgever en werknemer;
 • Informatie uitwisseling over wet- en regelgeving;
 • Informatie uitwisseling over consequenties voor de uitkering c.q. loondienstverband;
 • Informatie uitwisseling over financiële voordelen, zoals de vangnetregeling;
 • Evaluatie en bijsturing en indien nodig inzet jobcoaching.

 

Wilt u meer informatie over re-integratie 2e spoor? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

  Kom met ons in contact

  (* = altijd invullen)

  Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.