Krijgt een werkgever altijd een loonsanctie bij te weinig sollicitaties in een 2e spoortraject?

Uit jurisprudentie en onderzoek naar de reden van loonsancties gegeven door het UWV op 2e spoortrajecten blijkt dat in 2e spoortrajecten 1 tot 3 sollicitaties per week moeten worden verricht. Dit is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt (eenzijdig opgeleid, leeftijd, beperkte beroepsvaardigheden, beperkte opleiding) en sollicitatievaardigheden van de werknemer. Het is zelfs zo dat in bepaalde tweede spoortrajecten solliciteren nog niet aan de orde kan zijn, als de werknemer nog onvoldoende sollicitatie vaardig is en dus bemiddelbaar is. Het is dan juist belangrijk om aan die vaardigheden te werken, zodat werknemers zelfstandig kunnen solliciteren. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de re-integratiecoach de sollicitatie activiteiten overneemt. Tevens kunnen er nog te veel beperkingen zijn om functies te duiden op de arbeidsmarkt. In beide situaties is het belangrijk dat de re-integratie coach goed vastlegt welke activiteiten er zijn ondernomen en met welk doel.

In onderstaande jurisprudentie waren er slechts 3 sollicitaties in 10 maanden verricht. Het UWV vond dit onvoldoende en gaf een loonsanctie, maar de rechter oordeelde anders.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2860

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact met ons op.